Konkurs Platformy Szkoleniowej – uwolnij swoją kreatywność!

Wszystkich uczestników wykładów gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Uwolnij swoją kreatywność i pokaż nam swoją notatkę wizualną dotyczącą wykładu pt. „Uniwersalne standardy zarządzania projektami – porównanie metodyk”. Myślisz, że nie umiesz rysować? To nieprawda! W sketchnotingu chodzi o pomysły, a nie sztukę. Zapisz się na wykład, a potem pochwal się swoją koncepcją! Do wygrania atrakcyjne nagrody! Poniżej warunki uczestnictwa w konkursie. Najświeższe informacje o konkursie znajdziesz na naszej stronie facebook.

sketchnoting_Johnine+Byrne

Regulamin konkursu organizowanego w ramach PMDays Platformy Szkoleniowej.

 •  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu graficznego „Sketchnoting” są studenci odpowiedzialni za organizację projektu PMDays Platforma Szkoleniowa będący członkami Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Projektami SGH.
  Organizator przeprowadza Konkurs, korzystając z fanpage’a na portalu facebook.com. Prace konkursowe będą prezentowane w ramach portalu społecznościowego Facebook (dalej „Serwis Facebook”) na stronie „PMDays Platforma Szkoleniowa” znajdującej się pod linkiem: https://www.facebook.com/platformaszkoleniowa/
 1. Konkurs będzie trwał od 24 listopada 2015 roku do 29 listopada 2015 roku.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 listopada 2015 za pośrednictwem fan page’a.
 3. Portal Facebook.com nie jest organizatorem ani współorganizatorem konkursu.
 • WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto uczestniczył w wykładzie „Uniwersalne standardy zarządzania projektami – porównanie metodyk”, który odbędzie się 24 listopada na terenie SGH.
 2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje regulamin Konkursu i zawarte w nim zasady.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest terminowe przesłanie pracy konkursowej w postaci notatki wizualnej powiązanej tematycznie z wykładem „Uniwersalne standardy zarządzania projektami – porównanie metodyk” z cyklu PMDays Platforma Szkoleniowa, który odbędzie się dnia 24 listopada 2015 roku na terenie SGH.
 • ZASADY KONKURSU
 1. Zadaniem Uczestnika jest samodzielne przygotowanie pracy konkursowej odnoszącej się do tematyki wykładu „Uniwersalne standardy zarządzania projektami – porównanie metodyk”, który odbędzie się 24 listopada, w postaci notatki wizualnej oraz przesłanie jej w komentarzu pod postem konkursowym w określonym przedziale czasowym.
  Całkowity zakaz umieszczania w pracach treści pornograficznych, politycznie ekstremistycznych, obraźliwych, ofert handlowych, zabronionych przez prawo i powszechnie uznanych za moralnie niepoprawne (kontrowersyjne). Wszystkie prace z umieszczoną w nich wyżej wymienionymi treściami będą dyskwalifikowane i usuwane.
 2. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przesłanie pracy w określonym terminie od 24.11.2015 do 29.11.2015.
 3. Uczestnik będący jednocześnie autorem pracy w myśl niniejszego regulaminu  udziela licencji na wykorzystanie przez Organizatora jej treści na potrzeby strony PMDays Platforma Szkoleniowa.
 4. Zwycięzcy zostaną wyłonieni poprzez głosowanie jury – nagrodzeni zostaną 3 najlepsze prace.
 5. Informacje o wynikach konkursu zostaną ogłoszone na FP wydarzenia 30.11.2015 o godzinie 20:00.
 • NAGRODY

Nagrody w postaci voucherów na produkty firmy Audioteka o wartości 50zł zostaną przyznane autorom 3 najlepszych prac konkursowych.

Nagrody będą przekazane podczas ostatniego wykładu z cyklu PMDays Platforma Szkoleniowa, który odbędzie się 1 grudnia 2015 na terenie SGH.

 

Administratorem danych osobowych w konkursie jest:

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami SGH

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook .
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie w każdym czasie.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

 

 

 

Piąte spotkanie z Zarządzania Projektami

Zapraszamy na wtorkowy wykład pt. „Uniwersalne standardy zarządzania projektami – porównanie metodyk”, które poprowadzi Pan dr Paweł Wyrozębski – wykładowca Szkoły Głównej Handlowej. Spotkanie odbędzie się  24 listopada 2015 r. o godzinie 19:00 w Auli VI w budynku G.

Najświeższe informacje znajdziecie na naszej stronie Facebook.

Czwarty wykład Platformy Szkoleniowej

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie pt. „Mistrzowskie Definiowanie i Planowanie Projektu z wykorzystaniem metod heurystycznych – jak odpowiedzialny mężczyzna okazuje miłość kobiecie swojego życia…”, które poprowadzi Pan dr Tadeusz Lis. Wykład odbędzie się 17 listopada 2015 o godzinie 18:00 w Auli II, budynek C.

Na spotkaniu będziemy analizować case study. Zachęcamy do zapoznania się z założeniami studium przypadku.