Konkurs wiedzy Platformy Szkoleniowej!

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym konkursie! Tym razem sprawdzimy Waszą wiedzę. Śledźcie naszą stronę facebook, aby dowiedzieć się więcej!

 

Regulamin konkursu organizowanego w ramach PMDays Platformy Szkoleniowej.

 

REGULAMIN

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu wiedzy „3 pytania” są studenci odpowiedzialni za organizację projektu PMDays Platforma Szkoleniowa będący członkami Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Projektami SGH.

Organizator przeprowadza Konkurs, korzystając z fanpage’a na portalu facebook.com. Prace konkursowe będą prezentowane w ramach portalu społecznościowego Facebook (dalej „Serwis Facebook”) na stronie „PMDays Platforma Szkoleniowa” znajdującej się pod linkiem: https://www.facebook.com/platformaszkoleniowa/

 1. Konkurs będzie trwał od 29 listopada do 30 listopada 2015 roku do godziny 20:00.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 listopada 2015 za pośrednictwem fan page’a.
 3. Portal Facebook nie jest organizatorem ani współorganizatorem konkursu
 • 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy – niezależnie od tego czy posiada status studenta oraz na jakiej uczelni studiuje.
 2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje regulamin Konkursu i zawarte w nim zasady.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na każde z 3 pytań konkursowych opublikowanych na fanpage’u PMDays Platformy Szkoleniowej.
 • 3. ZASADY KONKURSU
 1. Zadaniem Uczestnika jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na każde z 3 pytań konkursowych pod postem konkursowym.

Całkowity zakaz umieszczania w komentarzach treści pornograficznych, politycznie ekstremistycznych, obraźliwych, ofert handlowych, zabronionych przez prawo i powszechnie uznanych za moralnie niepoprawne (kontrowersyjne). Wszystkie odpowiedzi z umieszczonymi w nich wyżej wymienionymi treściami będą dyskwalifikowane i usuwane.

 1. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez udzielenie odpowiedzi w komentarzu.
 2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni poprzez losowanie spośród uczestników, którzy udzielili poprawnych odpowiedzi.
 3. Informacje o wynikach konkursu zostaną ogłoszone na FP wydarzenia 30.11.2015.
 • 4. NAGRODY

Nagrody w postaci pakietu gadżetów związanych z wydarzeniem PMDays Platforma Szkoleniowa zostaną przyznane 5 uczestnikom, którzy odpowiedzą poprawnie na każde z 3 pytań konkursowych.

Nagrody będą przekazane podczas ostatniego wykładu z cyklu PMDays Platforma Szkoleniowa, który odbędzie się 1 grudnia 2015 na terenie SGH.

Administratorem danych osobowych w konkursie jest:

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami SGH

 

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook .
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie w każdym czasie.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

 

 

 

Ostatnie spotkanie Platformy Szkoleniowej 2015!

Gorąco zapraszamy na szósty a zarazem ostatni wykład 5. edycji Platformy Szkoleniowej. Naszym prelegentem będzie Pan Aleksander Solecki, który opowie nam, dlaczego „Czasem jedna metodyka to za mało – jak zwinnie zarządzać projektami z wykorzystaniem Scrum i DSDM”. Czekamy na Was we wtorek 1 grudnia 2015r. o godzinie 19:00 w Auli VI, budynek G SGH.

Dodatkowo, przypominamy o konkursie, w którym możecie wygrać ciekawe nagrody! Szczegóły znajdziecie tutaj.

Do zobaczenia!

Konkurs Platformy Szkoleniowej – uwolnij swoją kreatywność!

Wszystkich uczestników wykładów gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Uwolnij swoją kreatywność i pokaż nam swoją notatkę wizualną dotyczącą wykładu pt. „Uniwersalne standardy zarządzania projektami – porównanie metodyk”. Myślisz, że nie umiesz rysować? To nieprawda! W sketchnotingu chodzi o pomysły, a nie sztukę. Zapisz się na wykład, a potem pochwal się swoją koncepcją! Do wygrania atrakcyjne nagrody! Poniżej warunki uczestnictwa w konkursie. Najświeższe informacje o konkursie znajdziesz na naszej stronie facebook.

sketchnoting_Johnine+Byrne

Regulamin konkursu organizowanego w ramach PMDays Platformy Szkoleniowej.

 •  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu graficznego „Sketchnoting” są studenci odpowiedzialni za organizację projektu PMDays Platforma Szkoleniowa będący członkami Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Projektami SGH.
  Organizator przeprowadza Konkurs, korzystając z fanpage’a na portalu facebook.com. Prace konkursowe będą prezentowane w ramach portalu społecznościowego Facebook (dalej „Serwis Facebook”) na stronie „PMDays Platforma Szkoleniowa” znajdującej się pod linkiem: https://www.facebook.com/platformaszkoleniowa/
 1. Konkurs będzie trwał od 24 listopada 2015 roku do 29 listopada 2015 roku.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 listopada 2015 za pośrednictwem fan page’a.
 3. Portal Facebook.com nie jest organizatorem ani współorganizatorem konkursu.
 • WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto uczestniczył w wykładzie „Uniwersalne standardy zarządzania projektami – porównanie metodyk”, który odbędzie się 24 listopada na terenie SGH.
 2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje regulamin Konkursu i zawarte w nim zasady.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest terminowe przesłanie pracy konkursowej w postaci notatki wizualnej powiązanej tematycznie z wykładem „Uniwersalne standardy zarządzania projektami – porównanie metodyk” z cyklu PMDays Platforma Szkoleniowa, który odbędzie się dnia 24 listopada 2015 roku na terenie SGH.
 • ZASADY KONKURSU
 1. Zadaniem Uczestnika jest samodzielne przygotowanie pracy konkursowej odnoszącej się do tematyki wykładu „Uniwersalne standardy zarządzania projektami – porównanie metodyk”, który odbędzie się 24 listopada, w postaci notatki wizualnej oraz przesłanie jej w komentarzu pod postem konkursowym w określonym przedziale czasowym.
  Całkowity zakaz umieszczania w pracach treści pornograficznych, politycznie ekstremistycznych, obraźliwych, ofert handlowych, zabronionych przez prawo i powszechnie uznanych za moralnie niepoprawne (kontrowersyjne). Wszystkie prace z umieszczoną w nich wyżej wymienionymi treściami będą dyskwalifikowane i usuwane.
 2. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przesłanie pracy w określonym terminie od 24.11.2015 do 29.11.2015.
 3. Uczestnik będący jednocześnie autorem pracy w myśl niniejszego regulaminu  udziela licencji na wykorzystanie przez Organizatora jej treści na potrzeby strony PMDays Platforma Szkoleniowa.
 4. Zwycięzcy zostaną wyłonieni poprzez głosowanie jury – nagrodzeni zostaną 3 najlepsze prace.
 5. Informacje o wynikach konkursu zostaną ogłoszone na FP wydarzenia 30.11.2015 o godzinie 20:00.
 • NAGRODY

Nagrody w postaci voucherów na produkty firmy Audioteka o wartości 50zł zostaną przyznane autorom 3 najlepszych prac konkursowych.

Nagrody będą przekazane podczas ostatniego wykładu z cyklu PMDays Platforma Szkoleniowa, który odbędzie się 1 grudnia 2015 na terenie SGH.

 

Administratorem danych osobowych w konkursie jest:

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami SGH

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook .
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie w każdym czasie.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

 

 

 

Piąte spotkanie z Zarządzania Projektami

Zapraszamy na wtorkowy wykład pt. „Uniwersalne standardy zarządzania projektami – porównanie metodyk”, które poprowadzi Pan dr Paweł Wyrozębski – wykładowca Szkoły Głównej Handlowej. Spotkanie odbędzie się  24 listopada 2015 r. o godzinie 19:00 w Auli VI w budynku G.

Najświeższe informacje znajdziecie na naszej stronie Facebook.

Czwarty wykład Platformy Szkoleniowej

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie pt. „Mistrzowskie Definiowanie i Planowanie Projektu z wykorzystaniem metod heurystycznych – jak odpowiedzialny mężczyzna okazuje miłość kobiecie swojego życia…”, które poprowadzi Pan dr Tadeusz Lis. Wykład odbędzie się 17 listopada 2015 o godzinie 18:00 w Auli II, budynek C.

Na spotkaniu będziemy analizować case study. Zachęcamy do zapoznania się z założeniami studium przypadku.

Półmetek spotkań, czyli trzeci wykład Platformy Szkoleniowej

Kreatywne myślenie to nie tylko domena marketingu. O technikach wizualnych wpływających na wzrost kreatywności, poszerzanie horyzontów oraz podejmowanie trafnych decyzji opowie nam Pani Małgorzata Kusyk. Wykład pt. „Visual Thinking – czy potrzebne Project Managerowi?” odbędzie się 10 listopada 2015 r. o godzinie 19:00 w Auli VI SGH. Zapisy znajdziecie tutaj.

Zapraszamy!

Drugie spotkanie Platformy Szkoleniowej

Na sukces składa się wiele czynników. W zarządzaniu projektami bardzo ważna jest współpraca ludzi. Na kolejnym wtorkowym wykładzie Pan Marek Matkowski opowie nam „Jak budować zaangażowanie pracowników”. Zapisy na wykład startują o godzinie 21:00 w dniu 29 października (czwartek).

Bądźcie na bieżąco i śledźcie naszą stronę Facebook.

Trwają zapisy na pierwszy wykład!

Bezpośredni link do zapisów na pierwszy wykład znajdziecie tutaj. Przypominamy, że najpierw należy zalogować się na swoje konto.

Serdecznie zapraszamy!

Czas start! Pierwszy wykład PMDays Platforma Szkoleniowa 2015

Przygotowania kolejnej edycji Platformy Szkoleniowej dobiegły końca. W związku z tym serdecznie zapraszamy na pierwszy wykład pt. „Project Manager – kto to taki? Jak osiągnąć sukces w zarządzaniu projektami”. Naszym prelegentem będzie Pan Adrian Świerczyński.

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny od 19 października (poniedziałek). Liczba miejsc ograniczona! Najświeższe informacje znajdziecie na naszej stronie Facebook.

5. edycja Platformy Szkoleniowej już wkrótce!

Witamy wszystkich miłośników zarządzania projektami! Wakacje już za nami, zajęcia na uczelni rozpoczęte, co oznacza, że już wkrótce rozpocznie się Platforma Szkoleniowa PMDays!

Najświeższe informacje o 5. edycji cyklu wykładów znajdziecie na naszej stronie Facebook.

Pozdrawiamy
Zespół Platformy Szkoleniowej PMDays 2015